آموزش فینگراستایل

برای حرفه ای شدن آماده ای ؟

پلتفرم دیــــِزآن

قرار نیست تنها این مسیر رو بری ، در تمام مراحل کنارتون هستیم و باهم پرقدرت میریم به سمت حرفه ای شدن !

شروع تحول

سطح دشواری: آموزش کامل گیتار

مدرس دوره

0 diezon طراح دوره

خرید

تومان450000